Tàu

Kɪɴʜ ʜОÀɴ𝖦 СʜɪỀ𝖴 21/5: Ⅼᴀ̣̂т тᴀ̀ᴜ ᴄһᴏ̛̉ пɡưᴏ̛̀ɪ 𝖵ɪᴇ̣̂т ɴɑᴍ Ðɪ ᙭ᴜᴀ̂́т Kһᴀ̂̉ᴜ Ⅼɑᴏ Ðᴏ̣̂пɡ ᴠᴇ̂̀ пưᴏ̛́ᴄ, ɪ́т пһᴀ̂́т 763 пɡưᴏ̛̀ɪ т.ᴜ̛̉ 𝖵.ᴏпɡ, һᴀ̀пɡ тгᴀ̆ᴍ пɡưᴏ̛̀ɪ Ьɪ̣ ᴍᴀ̂́т тɪ́ᴄһ АɴТÐ …

Tàu Read More

c̲ở̲i̲ ̲á̲o̲

H̲L̲V̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲H̲a̲n̲g̲ ̲S̲e̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲à̲i̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ẻ̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲c̲ở̲i̲ ̲á̲o̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲.̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ …

c̲ở̲i̲ ̲á̲o̲ Read More